Wedding and Events

Check often our website for upcoming events!

Do you have something to celebrate? You want to organize something? You have a business meeting? Do you have wedding plans?

There is no better place than Resort Bousset!

Visit, call or email us for an appointment to discuss your plans.

See here our events!


Kijk regelmatig op onze website voor de komende activiteiten!

Heeft u iets te vieren? Wenst u iets te organiseren? Een zakelijke bijeenkomst? Of u heeft trouwplannen?

Er is geen betere plaats dan Resort Bousset!

Bezoek ons, bel of mail ons voor een afspraak om uw wensen te bespreken.

Kijk hier welke activiteiten er komen!